SKELBIAMA ATRANKA VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,25 etato) nuo 2020 m. lapkričio 3 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Socialinio pedagogo socialinė kvalifikacija arba socialinio darbuotojo kvalifikacija ir įgyta pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Socialinio pedagogo darbo patirtis mokykloje iki 3 metų.
 3. Žinojimas ir gebėjimas vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatais.

Pretendentų privalumai:

 1. Darbo patirtis.
 2. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.
 3. Gebėjimas darbe naudotis informacinėmis technologijomis.

Mes Jums siūlome:

 1. 0,25 etato darbo krūvį, galimybę derintis su kitais Jūsų darbais ir projektais.
 1. Terminuotą darbo sutartį.
 2. Visas socialines garantijas.
 1. Darbo užmokestį (nustatomas vadovaujantis Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo tvarkos aprašu (koeficientas 6,91–9,71).
 1. Nuolatinius mokymus, seminarus ir kitas tobulėjimo galimybes.
 1. Dalyvavimą projektuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, informacinių technologijų išmanymą ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (užsakoma Informatikos ir ryšių departamente, tel. Nr. 8 5 271 7177).

Dokumentai priimami adresu:

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, sekretoriaus-archyvaro kab., Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas arba el. paštu info@visaginoazuoliukas.lt,

Dokumentai priimami iki 2021-10-15

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

tel. (8 386) 74 798.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija taip pat skelbiama Visagino savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.visaginas.lt ir Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje www.visaginoazuoliukas.lt