SKELBIAMA ATRANKA VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,24 etato) nuo 2020 m. spalio 21 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Socialinio pedagogo socialinė kvalifikacija arba socialinio darbuotojo kvalifikacija ir įgyta pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Socialinio pedagogo darbo patirtis mokykloje iki 3 metų.
 3. Žinojimas ir gebėjimas vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatais.

Pretendentų privalumai:

 1. Darbo patirtis.
 2. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.
 3. Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu turi).
 6. Ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Iki 2020 m. spalio 19 d. pretendentai gali dokumentus pristatyti:

 1. El. p. info@visaginoazuoliukas.lt
 2. Asmeniškai
 3. Registruotu laišku: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Sedulinos al. 51, LT-31231, Visaginas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Atitinkantys reikalavimus pretendentai bus pakviesti dalyvauti pokalbyje telefonu.       Pokalbis vyks 2020 m. spalio 20 d. 14.00 val. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

Daugiau informacijos telefonu (8 386) 74 798.