STOVYKLA „DRAUGYSTĖS VASARA“

Komunikacija – tai žmonių bendravimas, keitimasis mintimis, išgyvenimais, kultūrinėmis, dvasinėmis vertybėmis.
Komunikacija yra būdas: išmokti suprasti kalbą, išmokti kalbėti, išsakyti norus ir pageidavimus, būti suprastam bei suprasti kitus, pasidalinti su kitais dėmesiu ir patyrimu, reguliuoti savo ir kitų poelgius, interpretuoti savo bei kitų išsakytas mintis.
Birželio 5–16 dienomis Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko stovykla „Draugystės vasara“, kurioje dalyvavo būsimieji priešmokyklinukai.
Stovyklos tikslas – organizuoti kūrybingą ir prasmingą vaikų veiklą draugiškoje, emociškai šiltoje aplinkoje, ugdant lietuvių kalbos sakytinę ir rašytinę kalbą, sudarant galimybę ugdytis mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Stovyklos metu naudojamų žaidimų, žaidybinių situacijų sudarymo, pokalbių, pasakojimo metodų pagalba vaikai veikė, bendravo ir bendradarbiavo draugiškoje, saugioje aplinkoje kartu tobulindami lietuvių kalbos įgūdžius.
Pažintinės išvykos į Vajasiškio kaimą metu susipažino su lietuvių liaudies papročiais, pasimokė buities darbų, susipažino su senoviniais rakandais, kartu su senolėmis dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė ratelius, klausėsi pasakų.
Visagino viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vaikai susipažino su bibliotekininko darbu, knygų įvairove, dalyvavo edukacinėje veikloje, lavino pasakojimo įgūdžius ir praplėtė akiratį.
Vaikus ypač pradžiugino Turistiada „Lobio ieškojimas“, edukacinės valandėlės „Svečiuose močiutė“, literatūrinės valandėlės „Skambėkit žodeliai iš mano burnelės“. Vaikai klausėsi sekamų pasakų, atliko liežuvio mankšteles, žaidė kalbos žaidimus, atliko užduotis Smart interaktyvioje lentoje, rašė ir dėliojo savo vardus, lipdė pasakų veikėjus. Šių veiklų dėka vaikai bendravo ir bendradarbiavo, turtino žinias, atsakinėjo į klausimus.
Daug gražių emocijų sukėlė pažintinė veikla „Pokalbis telefonu“. Vaikai žiūrėdami informacinį filmuką „Kakė Makė ir telefonai“ sužinojo naudingos informacijos apie telefonus. Kurdami žaislą-telefoną iš vienkartinių stiklinių naudojo STEAM elementą-inžineriją. Sukonstruotais telefonais vaikai „skambino“ draugams ir kūrybiškai naudojosi kalbos galimybėmis.
Jaukioje, draugiškoje aplinkoje, relaksacijos kambaryje klausantis pasakos „Bitė darbštuolytė“, vaikai smagiai ir įdomiai įsiminė taisyklingą tartį, turtino žodyną naujais žodžiais.
Didelį dėmesį skyrėme įtraukiąjam ugdymui, stengėmės padėti vaikams lavintis, mokytis pagal gebėjimus, plėtojome jų žinias bei galias ir sudarėme vaikams galimybę kuo aktyviau dalyvauti veiklose.
Paskutinėmis stovyklos gyvavimo dienomis kūrėme stovyklos knygą „Aš ir mano draugai“. Vaikai piešė save ir draugus, užrašė savo pomėgius. Pristatydami draugams pasakojo, ką labiausiai mėgsta veikti. Sukurtą knygą įrišome knygos įrišimui skirtu aparatu. Veiklos metu vaikai reiškė savo mintis, lavino kūrybiškumą, domėjosi grafiniais simboliais, tobulino rašytinę kalbą.
Išvykos, ekskursijos, didesnė dalis veiklų vyko gryname ore, tai teikė vaikams džiaugsmą, žadino smagią, žvalią nuotaiką, skatino tyrinėti, atrasti, kurti ir gražiai bendrauti tarpusavyje. Stovyklos renginiai pavyko. Su nekantrumu jau dabar laukiame kitos vasaros stovyklos.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Violeta Liškevičienė, Jūratė Juršienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos Daiva Derenčiūtė, Regina Luniova