VISAGINO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJAS

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė apdovanota Mokytojo garbės ženkleliu „Visagino savivaldybės Mokytojas“.

2021 m. Spalio 19 d. mokytoją pasveikino ir apdovanojimą įteikė Visagino švietimo pagalbos tarnybos laikinai einanti direktoriaus pareigas Asta Bauraitė ir metodininkė Natalija Levickaja.

Violeta Liškevičienė mokykloje dirba 26 metus. Iš jų 6 metus priešmokyklinio ugdymo pedagogės pareigose. Pedagogė yra susikūrusi savitą priešmokyklinukų ugdymo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, globėjais, (rūpintojais) sistemą. Jos prioritetinės veiklos sritys – ugdytinių kalbos ir komunikavimo ugdymas. Siekdama aukštesnių ugdytinių kalbos ir komunikavimo pasiekimų pedagogė aktyviai dalyvauja eTwinning programoje. Už ugdytinių pristatytus darbus eTwinning programoje mokytoja nuolat gauna įvertinimus ir pakvietimus dalyvauti kituose programos projektuose.

Mokytoja organizuoja tiriamąją ir kūrybinę veiklą kurdama su ugdytiniais edukacinius projektus, pakviesdama prie jų prisijungti kitas mokyklos ir Lietuvos priešmokyklinio ugdymo grupes.

Violeta Liškevičienė yra mokyklos metodinės tarybos pirmininkė, vidaus audito grupės vadovė, edukacinių erdvių turtinimo ir plėtojimo mokykloje grupės narė, jos iniciatyva įrengta edukacinė priemonė lauke „Namas vabzdžiams“. Pedagogė aktyvi socializacijos programų rengėja ir vykdytoja, Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekto „Futboliukas“ mokykloje koordinatorė ir vykdytoja.

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė didžiuojasi mokytojos Violetos Liškevičienės pasiekimais ir linki prasmingos profesinės veiklos.