VISAGINO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2022 METŲ PROGRAMOS PROJEKTAS „JUDAM KRUTAM VISADA -SPORTAS – MŪSŲ SVEIKATA“ PASIBAIGĖ

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2022 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais vykdė sveikatos rėmimo specialiosios 2022 metų programos projektą „Judam krutam visada -sportas – mūsų sveikata“. Projekto įgyvendinimui buvo skirtos Visagino savivaldybės biudžeto lėšos (893,40 Eur).

Projekto tikslas, kuriant palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią reguliarų ir kasdienį fizinį aktyvumą visiems vaikams, aktyviais, netradiciniais būdais ugdyti vaikų darnaus vystymosi koncepcijas, įgyvendintas. Sudarytos sąlygos, kad vaikai galėtų tenkinti prigimtinį poreikį judėti, sukurta aplinka skatinanti fizinį aktyvumą, saugų judėjimą. Vaikai turėjo galimybę rinktis žaidimus, estafetes, kūrė savo žaidimus. Pedagogai skatino vaikų kūrybinę raišką, dalinosi darbo patirtimi, stebėdamos vienos kitų veiklas.

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Projekte dalyvavo 145 ugdytiniai, veiklą organizavo 20 pedagogų, pedagogams talkino kitas personalas (auklėtojų padėjėjos, mokytojo padėjėjos, skalbėja, maitinimo organizatorius), prie veiklos prisijungė ugdytinių šeimos.

Projekto metu organizuota fizinio aktyvumo, judriųjų ir sporto žaidimų, estafečių, linksmosios aerobikos savaitės. Išvykose miške vaikai žaidė kūrybinius-judriuosius žaidimus, taikant STEAM metodus. Šokių būrelio mokytoja organizavo linksmąją aerobiką. Vaikai iš įvairių priemonių, esančių grupėje ir sporto salėje kūrė refleksoterapinį Kneipo takelį. Buvo sudarytos palankios sąlygos tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti. Į projektą įsijungė visos lopšelio-darželio grupės.

Organizuoti visi suplanuoti 23 projekto renginiai. Rugsėjo mėnesį visose grupėse vyko aktyvaus judėjimo savaitė, kurios metu patys mažiausi ėjo aplink darželį, vyresnieji dalyvavo akcijoje „Be automobilio“, įvykdė „Judriųjų užduočių take“ numatytas užduotis, priešmokyklinukai skaičiavo kiek žingsnelių yra aplink darželį. Antra rugsėjo savaitė buvo skirta judriesiems žaidimams lauke. Vaikai išmoko įvairių judriųjų žaidimų, ėmėsi patys aktyviau organizuoti žaidimus, išryškėjo grupių lyderiai. Trečią savaitę vyko kūrybiški vaikų žaidimai, pateikiant neįprastas žaidybines situacijas, naudojant gamtinę medžiagą (STEAM metodikos elementai), tyrinėjimai ir stebėjimai miške priartino vaikus prie mus supančios aplinkos, puoselėjant meilės gamtai ir aplinkai vertybinę nuostatą. Paskutinę rugsėjo savaitę 4-6 metų vaikai mokėsi krepšinio žaidimo elementų su kamuoliu. Mažieji sportininkai džiaugėsi žaidimu su kamuoliu ir pasiektu gebėjimu jį suvaldyti.

Spalio mėnesį buvo organizuota Mankštų svaitė, kurios metu vaikai atliko pratimus plokščiapėdystės profilaktikai, rytinėjė mankštoje panaudojo GIMNIC kamuolius. Linksmosios aerobikos savaitė ugdytiniams suteikė daug gerų emocijų, kartu su šokių būrelio mokytoja. Priešmokyklinukai panaudojo SMART interaktyvų ekraną ir  ne tik stebėjo fitneso pamokėles bet ir pabandė vykdyti užduotis. Estafečių savaitės metu vaikai rugtyniavo tarpusavyje, mokėsi teisingai atlikti užduotis, džiaugėsi laimėjimais, liūdėjo pralaimėję, bet vėl ir vėl bandė įveikti užduotis, aktyviai judėjo, linksminosi, padėjo vieni kitiems. Paskutinė spalio savaitė buvo skirta pratimams ir žaidimams, kurie stiprino pusiausvyrą ir koordinaciją.

Lapkričio vyko žaidimai su kamuoliais, žaidimai su vaikų pagamintu sportiniu inventoriumi, Kneipo tako kūrimas ir Pramogų savaitė (ketvirtoji) užbaigė projekto renginius.

            Projekto lėšomis praturtinta ugdomoji lopšelio-darželio aplinka. Nupirkti 2 siūbuojantys balansavimo takeliai, 2 Boulingo žaidimai, 20 plokščių lankų. Įsigijome daiktadėžę kamuoliams laikyti. Sporto salę papildėme naujais didesniais (20 vnt). ir mažesniais (2 rink.) kamuoliais Nupirkome įvairių spalvų nenuplaunamų dažų piešimui ant asfalto (5 vnt.). Įsigijome sensorines grindų plyteles (2 rink.), kurios lavina vaikų jutėjimo patirtį, leidžia jiems čiupinėti bei pažinti įvairius atspalvius. Aktyviai ir ramiai judėjimo veikla nupirkome vaikiškus šokinėjimo kamuolius Skippy Ball (4 vnt) ir Gymnic kamuolius (2 vnt). Estafečių organizavimui įsigijome vaikiškų pagalvėlių komplektą (10 vnt.). Vaikų saugumo užtikrinimui išvykų ir ekskursijų metų papildėme, liemenių su atšvaitais, atsargas (40 vnt)

Labai svarbu ugdyti vaikų fizinį aktyvumą, formuoti požiūrį į sveiką gyvenseną, emocinės sveikatos stiprinimą, panaudojant inovatyvias ir netradicines priemones, organizuojant įvairias veiklas. Kasdienė fizinė veikla turi didelę reikšmę vaikų sveikatai, yra būtinas jų fiziniam, pažintiniam vystymuisi, taip pat sveikatai ir fiziškai aktyviai gyvensenai suaugus.