ŽAIDIMŲ DIENOS IR PAŽINTINĖS KELIONĖS PAVYKO!

Nuo birželio 1 dienos iki birželio 12 dienos Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ buvo vykdomas socializacijos projektas „Pramogų šalis 2020“, kuriame dalyvavo būsimieji priešmokyklinukai.

Tikslas: organizuoti kūrybingą ir prasmingą vaikų veiklą draugiškoje, emociškai šiltoje aplinkoje, ugdant lietuvių kalbos sakytinę kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudarant prielaidas ugdytis rašytinei kalbai.

Projekto metu įdomios užduotys skatino domėjimąsi lietuvių kalba, mokymąsi per asmeninę patirtį. Kūrybinės valandėlės „Auginkime lietuviškų žodžių medį“ metu vaikai ir tėvai užrašė lietuviškus žodžius ant kortelių, kuriuos įlaminavome, skaitėme užrašytus žodžius, juos skaičiavome ir kabinome ant medžių augančių lopšelio-darželio teritorijoje. Šios veiklos metu vaikai bendravo ir bendradarbiavo, patyrė kūrybiškumo džiaugsmą, lavino sakytinę ir rašytinę kalbą bei turtino žodyną. Vyko pažintinės-kūrybinės valandėlės Visagino kultūros centre ir Visagino kūrybos namuose, kurių metu vaikai pasisėmė naujos patirties, pasimokė kitokių kūrybos būdų, lavino kalbą. Projekto metu vaikai gilino žinias apie knygas, jų įvairovę, kūrė knygelėms skirtukus, apsilankė bibliotekoje. Kasdien veikdami lavino pasakojimo įgūdžius ir smulkiąją motoriką, domėjosi spausdintais tekstais. Vyko pramogos, liežuvėlio mankštelės, praktinė-muzikinė veikla, žaidė pirštukinius žaidimus, kurių metu tobulino sakytinę ir rašytinę kalbą, stengėsi taisyklingai kalbėti, lavino smulkiąją ir stambiąją motoriką, pirštų judesių koordinaciją, kuri itin reikšminga kalbos lavėjimui ir ugdymui. Žaidimų su interaktyviomis edukacinėmis bitutėmis – robotukais „Bee-bot“ metu ugdytiniai įvardino ir atliko bitutės-robotuko komandų sekas, klausėsi ir patys sekė pasakas, kūrė kilimėlius šiai veiklai. Išvykos į „Paukščių kaimą“ Ignalinos rajone metu vaikai turtino žinias apie sparnuočius ir kitus gyvūnėlius klausėsi pasakojimų ir patys reiškė savo nuomonę, veikė laisvai ir kūrybiškai. Šiltnamyje „Šiltukas“ vykusios veiklos suteikė vaikams žinių apie daržoves. Visi  stengėsi taisyklingai tarti jų pavadinimus.

Vykusio socializacijos projekto metu vaikai aktyviai įsitraukė į veiklas, netrūko gerų emocijų ir džiaugsmo. Tėveliai džiaugėsi vaikų pasidalintais įspūdžiais.

Projekto darbo grupė: pedagogės -Violeta Liškevičienė, Jūratė Juršienė, Irena Vaiciukevič, auklėtojų padėjėjos – Viktorija Baldina, Laima Nikolajeva.