DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

Gerbiami lopšelio-darželio ugdytinių tėveliai (globėjai),

nuo 2020 m. kovo 30 d. vaikų ugdymą vykdysime nuotoliniu būdu. Priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų tėvams kiekvieną pirmadienį, elektroniniu būdu pedagogai pateiks užduotis, atitinkančias vaikų amžių, vadovaudamiesi ikimokyklinio ugdymo programa „Ąžuoliuko takeliu“   ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Kviečiame visus tėvelius būti aktyviai ir kartu su vaikais linksmai praleisti laiką žaidžiant, o kartu ir išmokstant naujų dalykų. Apie pasiekimus ir gražius darbelius bei įdomias pačių sugalvotas veiklas kviečiame informuoti grupių auklėtojas.

Pedagogai ugdytinių tėvus informuos naudodami Facebook uždarą internetinę grupę arba elektroninį paštą. Palaikydami ryšį su tėvais, džiaugsimės pasiektais rezultatais, aptarsime problemas, dalinsimės idėjomis, skatinsime grįžtamąjį ryšį telefonu, el.paštu, facebook grupėje.

Bus teikiamos individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos:

Logopedė Vilmantė – vilmante.andrejeviene@visaginoazuoliukas.lt

Psichologė Daiva – dasarkiene@gmail.com

Socialinė pedagogė Kristina – kristina.ragauskiene@visaginoazuoliukas.lt

Meninio ugdymo mokytoja Inga – inga.ciceniene@visaginoazuoliukas.lt

Iškilusius neaiškumus padės išsiaiškinti:

Direktorė tel.: 8 386 74798

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel.: 8 610 36744

Buhalterė tel.: 8 386 71484