DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO KARANTINO METU TVIRTINIMO

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO KARANTINO METU TVIRTINIMO (įsakymas V-61)