JUDAM DAUGIAU IR IŠRADINGIAU

Nuo 2023 m. rugsėjo 18 iki 2023 m. spalio 13 d., keturias savaites vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko projektas ,,Judame daugiau ir išradingiau“.

Projekto sritis – vaikų fizinio aktyvumo skatinimas. Vaikų fizinis aktyvumas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje yra gyvybiškai svarbus veiksnys, užtikrinantis harmoningą vaikų vystymąsi, stiprinantis jų sveikatą. Tačiau esama situacija rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas kasmet mažėja. Suprasdami judėjimo svarbą vaikų raidai, asmenybės formavimui, fizinės sveikatos gerinimui, vykdėme šį projektą, tikėdamiesi skatinti pozityvų požiūrį į judėjimo svarbą, ugdyti judėjimo poreikių tenkinimą per įdomią ir džiaugsmo vaikams suteikiančią veiklą, inicijuojant visų bendruomenės narių aktyvumą.

Projektui vykdyti buvo nupirktos naujos vaikų aktyvumą skatinančios priemonės: balansiniai dviratukai, balansiniai skliautai, vikrumo kopetėlės, kamuolių mėtymo taikiniai ir inicijuojamos veiklos: varžybos balansiniais dviratukais ,,Kliūčių ruožas”, vikrumo estafetės ,,Estafečių žaidynės”, taiklumo varžytuvės ,,Taiklioji ranka”, judriųjų užduočių takas ,,Aktyvumo gyvatėlė”.

Siekėme kad judėjimas taptų neatskiriama vaikų raidos sąlyga, kad aktyvi veikla būtų organizuojama vaikams taip, jog jie patirtų judėjimo džiaugsmą, kad netradicinė aplinka, žaidimai, įdomios užduotys būtų pačių mažųjų ieškojimai, atradimai, skatinantys  judėti.

Sportuodami vaikai ne tik  gerino sveikatą, siekė gerų rezultatų, bet ir didėjo jų  motyvacija judriai veiklai, ugdėsi asmenybė. Vaikai mokėsi veikti komandoje, siekti rezultato  – laimėti ir pralaimėti, įveikti stresą. Kartu veikdami įgyjo patirties, įgūdžių, tvirtėjo tarpusavio ryšiai, bendrystės jausmas, lydėjo džiugios emocijos. Pasibaigus projektui nesibaigia aktyvios veiklos  su vaikų labai pamėgtomis priemonėmis, kurios savaime tenkina įvairius žaidimo, judėjimo poreikius, skatina vaikų fizinį aktyvumą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Skromnienė