SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS PROGRAMA „ESAME SAUGŪS“

Nuo šių metų spalio mėnesio Visagino švietimo pagalbos tarnyba pradėjo bendradarbiauti su Visagino vaikų lopšeliu-darželiu Ąžuoliukas“, įgyvendinant smurto prieš vaikus prevencijos programą „Esame saugūs“. Šios programos tikslas – ugdyti ir stiprinti vaikų asmeninio saugumo įgūdžius: suteikti žinių apie vaiko teises, jausmus, smurtą, suteikti įgūdžių, kaip apsisaugoti nuo smurto realiame gyvenime ir virtualioje erdvėje, kaip ir kur kreiptis pagalbos. Programa įgyvendinama organizuojant praktinius užsiėmimus vaikams ir paskaitas tėvams/globėjams. Programos įgyvendinimo etapai: programos pristatymas ugdymo įstaigos bendruomenei, paskaita tėvams/globėjams, užsiėmimai vaikams. Programa skirta 4-6 metų vaikams. Programos trukmė 6 savaitės. Užsiėmimus veda Visagino švietimo pagalbos tarnybos psichologė Asta Sokolovienė kartu su Visagino vaikų lopšelio-darželio socialine pedagoge Birute Stefanskiene.