PARAMĄ GALIMA SKIRTI IKI 2020 M. LIEPOS 1 D.

Prasidėjo visuotinis metinių deklaracijų laikas už 2019 m.

Kreipiuosi į visus tėvelius ir kitus žmones prijaučiančius mūsų mokyklai ir prašau savo 1,2 proc. mokesčių arba nors dalį šio procento skirti mūsų mokyklai.

Kad užpildyti deklaraciją Jums reikia žinoti tik pavadinimą ir įstaigos kodą . Štai ši informacija:

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas’“, į.k. 190231730.

Daugiau informacijos galima rasti https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Tikimės Jūsų pagalbos ir paramos. Pakvieskite savo draugus, pažįstamus pervesti savo 1,2 proc. į mūsų sąskaitą. Visos surinktos lėšos bus naudojamos mokyklos reikmėms, o kur konkrečiai tai aptarsime su mokyklos taryba.

PARAMĄ GALIMA SKIRTI IKI 2020 M. LIEPOS 1 D.