Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų balandžio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-E-213 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Visagino ikimokyklinio ugdymo mokyklose“