PASEKSIU PASAKĄ BE GALO…

Kalba pirmiausia yra žmonės ir jų bendravimo priemonė. Kalba yra gyva, kada ją vartojame, kada savo vaikus mokome lietuviškai, mokome pažinti lietuviško žodžio grožį. 

Kovo mėnesį ,,Žvaigždučių“ grupėje vyko lietuvių kalbos dienos. Tad visą savaitę grupėje vyko pažintis su pasaka be galo. Vaikai klausėsi ir patys sekė pasaką be galo ,,Buvo katinėlis molio…”, bandė įvairiomis meninėmis priemonėmis išreikšti pasakos turinį, plėtojo sakytinės kalbos gebėjimus, turtino žodyną, tuo pačiu stengėsi taisyklingai tarti garsus. Ugdėsi ne tik kalbiniai gebėjimai, bet ir vaikų saviraiška, gebėjimas reikšti emocijas, kūrybiškumas.

Mokytoja Rita Skromnienė