SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „GAMTOS VAIKAI 2021“

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ pradėjo vykdyti socializacijos projektą „GAMTOS VAIKAI 2021“. Projektas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų ir mokyklos lėšų už suteiktas paslaugas. Projektą vykdo mokytojos Rita Skromnienė, Asta Skutkevičienė, Violeta Svikščienė. Veiklas praturtins naujomis idėjomis ir išplėtos muzikos mokytoja Inga Cicėnienė ir logopedė Vilmantė Andrejevienė. Projekto dalyviai: 38 mokyklos penkiamečiai. Tai „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikučiai.

Tikslas: organizuoti kūrybingą vaikų veiklą emociškai saugioje aplinkoje, ugdant lietuvių kalbos sakytinę kalbą per pasaulio, gamtos pažinimą, kaip saviraiškos bendravimo, pažinimo priemonę, naudojant inovatyvias priemones ir sudarant palankias sąlygas.

Projekto metu bus organizuojama ne mažai įdomių veiklų, kurių metu vaikai pažins interaktyvias priemones, vykdys pažintinę ir tiriamąją veiklą mokyklos šiltnamyje, keliaus į ekskursijas ir t. t. Visos veiklos bus vykdomos saugiai, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo nustatytų reikalavimų.

Vaikai, dalyvavę projekte, bus labiau pažinę gamtą, jos įdomybes. Geriau pažins vieni kitus, o bendraudami lietuviškoje aplinkoje, labiau įtvirtins kalbėjimo įgūdžius.