ŠVĘSKIME LIETUVĄ

„Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė prisijungė prie pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projekto ,,Švęskime Lietuvą” eTwinning platformoje. Projekto tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Projektas skirtas įtraukti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas į ,,Vasario 16-osios” ir ,,Kovo 11-osios” minėjimų ciklą.

Pirmą savaitę plačiau susipažinome su Lietuvos žemėlapiu, jo kontūrais ir kaimyninėmis šalimis. Bandėme dėlioti Lietuvos kontūrus, ieškojome jau aplankytų Lietuvos vietų. Žaidėme dėliones apie Lietuvos simbolius.

Antrą savaitę gaminome, piešėme, kūrėme darbelius Lietuvai. Patiko aplikuoti Gedimino bokštą kavos pupelėmis.

Trečią savaitę susipažinome su Lietuvos tautiniu kostiumu. Spalvinome, karpėme, gaminome tautines juostas. Šokome lietuvių liaudies žaidimus ir ratelius. Žaidėme pasigaminę popierines lėlytes, kurias aprengėme tautiniais drabužiais.

Ketvirtą savaitę keliavome po Lietuvą. Žemėlapyje pažymėjome maršrutą. Žiūrėjome video apie aplankytus miestus. Nupiešėme piešinį apie Visaginą, jauniausią Lietuvos miestą.

Penktą savaitę tyrinėjome, eksperimentavome. Atlikome STEAM bandymą ir atradimą su aliejumi ir dažais naudodami, Lietuvos vėliavos trispalves spalvas.

Šeštą savaitę vyko virtuali viktorina apie Lietuvą su Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ „Nykštukų“ grupės vaikais. Kartu giedojome himną, pristatėme savo miestus, atsakinėjome į viktorinos klausimus, dainavome daineles, sekėme pasakas, deklamavome eilėraščius. Smagiai ir įdomiai praleidome laiką, įgijome naujos patirties.

Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtojo savo kūrybines, pažintines galias, ugdėsi gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjo pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne.