TĖVELIŲ, AUGINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUČIUS, DĖMESIUI

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ priima tėvų, norinčių ugdyti savo vaiką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, prašymus.

Pildant lopšelio-darželio nustatytos formos prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

  1. Vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją.
  2. Vaiko atstovų pagal įstatymą ar vieno iš jų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  3. Ne Lietuvos Respublikos piliečiai pateikia asmens dokumentą ir užsieniečio teisinę padėtį (teisėtą gyvenimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Prašymus galima pateikti elektroniniu ir tiesioginiu būdais.

Elektroniniu būdu – užpildžius prašymą ir pridėjus skenuotus dokumentus, siųsti el. p. info@visaginoazuoliukas.lt

Tiesioginiu būdu – atvykus į įstaigą kreiptis į direktorę arba sekretorę-archyvarę.

Prašymo „Priimti vaiką į lopšelį-darželį“ šabloną galite rasti www.visaginoazuoliukas.lt, skyriuje „Paslaugos“, poskyris „Vaiko priėmimas į darželį“.

Tel. pasiteiravimui darbo dienomis – (8 386) 74 798, 72 470.