VOLUNGĖLIŲ GRUPĖS GERI DARBAI

Volungėlių grupės vaikučiai šią šaltą, baltą žiemą globoja žiemojančius paukštelius, mokosi būti atsakingais, rūpestingais jų draugais. Kartu su tėveliais parūpino paukšteliams maisto, padarė lesyklėles. Smagu kai geri darbai teikia džiaugsmo ir pasididžiavimo. Po darbų vaikai išbandė smagią veiklą, piešė paukštelius ant sniego. Visi kartu džiaugėmės sukurtais piešinėliais.
Auklėtoja Daiva Derenčiūtė