ŽAIDŽIAME FUTBOLIUKĄ

2019–2020 mokslo metais priešmokyklinių grupių – „Ąžuoliuko mokyklėlė“ ir „Pelėdžiukų mokyklėlė“ ugdytiniai dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Pedagogės Violeta Liškevičienė, Jūratė Juršienė ir Dangira Sadovnikaitė suteikė galimybę vaikams žaisti futbolą lopšelyje-darželyje spalio – kovo mėnesiais.

Tėvų susirinkimo metu tėvams buvo pristatytas projektas „Futboliukas“, visi tėvai geranoriškai sutiko, kad jų vaikai dalyvautų šiame projekte.

Sulaukę spalio mėnesio užduočių – vaikai ėmėsi darbų: piešė logotipą, kūrė taisykles, jas užrašė, iškirpo, priklijavo ant rengiamo plakato ir iškabino sporto salėje.

Vaikai mokėsi įvairiausių futbolo žaidimo elementų, buvo pasikvietę trenerį Nikolajų, kad pamokytų futbolo gudrybių. Pramokę žaisti Futboliuką surengėme varžybas su tėveliais ir kitais šeimos nariais. Bendras žaidimas suteikė daug džiugių emocijų.

Pasibaigus edukacinio projekto „Futboliukas“ 2019–2020 metų sezonui gavome dalyvio pažymėjimą. Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie aktyvios gyvensenos skatinimo tarp ugdytinių ir jų šeimų narių.