INFORMACIJA

Informuojame, kad Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ maisto tvarkymo skyrių 2024 m. balandžio 10 d. tikrino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. Planinio patikrinimo tikslas – maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, atsekamumo kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo sistemos kontrolė, technologijų kontrolė, gamybos kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė.

Planinio patikrinimo metu trūkumų nenustatyta. Maisto tvarkymo skyriaus atitiktis higienos reikalavimams įvertinta 5 balais –  aukščiausiu įvertinimu.