RESPUBLIKINIS LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ IR RATELIŲ FESTIVALIS “SUK SUK RATELĮ”