DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE

2020 m. balandžio 16 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo atsižvelgdama į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją atleido tėvus (globėjus, rūpintojus) nuo atlyginimo už mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Prašome susipažinti su tarybos sprendimu.

Sprendimas