SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO