GĖRIMĖS IR DĖKOJAME JUMS!!!

Miela mokyklos bendruomene, štai ir vėl esame ant metų sandūros slenksčio – kai pasitikdami nuostabiąsias Šv. Kalėdas palydime Senuosius metus ir pasitinkame Naujuosius. Susimąstome – kas nuveikta, kas nepavyko ir ką reikėtų patobulinti. Dėkojame už tai, kas atnešė sėkmę, drąsiname nenusivilti ir skatiname neprarasti vilties įgyvendinti tai ko nesuspėjome, nes šiuose sudėtinguose gyvenimo verpetuose, kai kiekvieną dieną vyksta pokyčiai nelengva išlikti tolerantišku, atsakingu, sąžiningu, ir nuoširdžiu…Kiekviena diena pareikalauja iš bendruomenės nario maksimalių pastangų vardan visos bendruomenės klestėjimo.
Taigi sveikiname su artėjančiomis šventėmis! Dėkojame Jums už nuoširdumą, kuris atsispindi Jūsų kūrybiškuose darbuose, nes jie įprasmina mūsų mokyklos veiklą, už prasmingą bendradarbiavimą, siekiant užsibrėžtų tikslų ir veiklos kokybės.
Linkime!
Kalėdinėms svajonėms – sparnų,
Tikslams – aukščio,
Siekiams – ryžto ir atkaklumo,
Darbams – kūrybiškumo ir sėkmės,
Šeimai – santarvės ir meilės,
O dar – asmeninės laimės, džiaugsmo ir sveikatos!
Direktorė Irena Oficerova