262 - rasta pasinaudojus tinklalapio funkcija - author: admin

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų balandžio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-E-213 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Visagino ikimokyklinio ugdymo mokyklose“

ĮSAKYMAS Skaityti daugiau

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

2020-04-16-sprend-53 Skaityti daugiau

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE

2020 m. balandžio 16 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo atsižvelgdama į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją atleido tėvus (globėjus, rūpintojus) nuo atlyginimo už mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Prašome susipažinti su tarybos ... Skaityti daugiau

KAIP ELGTIS VIEŠOSE VIETOSE KARANTINO METU

Kaip elgtis karantino metu Skaityti daugiau

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

KAS GALI GRĮŽTI Į DARŽELĮ? VAIKAI, kurių atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) KARANTINO LAIKOTARPIU neturi galimybės vaikų prižiūrėti namuose ir negali dirbti nuotoliniu būdu. KAS NEGALI GRĮŽTI Į DARŽELĮ? VAIKAI, kurie serga lėtinėmis ligomis; VAIKAI, kurie gyvena su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms; ... Skaityti daugiau

RESPUBLIKINĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „ĄŽUOLIUKAS“ NUOTRAUKŲ PARODOS „TARP JŪSŲ RANKŲ“ NUOSTATAI

Kviečiame dalyvauti organizuojamoje parodoje ir susikibus už rankų pasakyti: VISKAS BUS GERAI. Parodos-Tarp-Jūsų-rankų-nuostatai (1) Skaityti daugiau

TVARKA, KAIP REIKIA KREIPTIS Į SAVIVALDYBĘ DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS DARŽELYJE

TVARKA Prašymo pavyzdys Skaityti daugiau

SVEIKINIMAS

Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir visavertiškai jį gyventi. Kviečia džiaugtis visomis mums suteiktomis gyvenimo dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu mums duotu žmogumi. Atgimstant gamtai, keiskimės ir mes, kad dar labiau mylėtume, geriau suprastume vieni kitus, lengviau prisipažintume klydę ir taisytumės. Išgyvenkime šį ... Skaityti daugiau

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS INFORMACIJA

Nuotolinis-darbas Skaityti daugiau

DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

Darbo organizavimas karantino metu Skaityti daugiau